746.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο με Ανοιγόμενες Πόρτες MOD:ERO 225A

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 3 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Διαστάσεις: 225X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206   44 ευρώ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 3 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Διαστάσεις: 225X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206   44 ευρώ.

Ζητήστε Προσφορά
578.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο με Ανοιγόμενες Πόρτες MOD:ERO 180A

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 3 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Διαστάσεις: 180X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206   44 ευρώ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 3 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Διαστάσεις: 180X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206   44 ευρώ.

Ζητήστε Προσφορά
454.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο με Ανοιγόμενες Πόρτες MOD:ERO 135A

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 3 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Διαστάσεις: 135X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206   44 ευρώ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 3 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Διαστάσεις: 135X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206   44 ευρώ.

Ζητήστε Προσφορά
320.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο με Ανοιγόμενες Πόρτες MOD:ERO 90A

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 3 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Διαστάσεις: 90X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206   44 ευρώ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 3 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Διαστάσεις: 90X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206   44 ευρώ.

Ζητήστε Προσφορά
270.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο με Ανοιγόμενες Πόρτες MOD:ERO 45A

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 3 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Διαστάσεις: 45X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206   44 ευρώ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 3 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Διαστάσεις: 45X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206   44 ευρώ.

Ζητήστε Προσφορά
292.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο με 3 συρτάρια MOD:ER 60/3 SIR

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Ερμάριο με 3 συρτάρια. Διαστάσεις: 60X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Ερμάριο με 3 συρτάρια. Διαστάσεις: 60X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Ζητήστε Προσφορά
227.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο με αμπάρι MOD:ER 60/1AB

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Ερμάριο με αμπάρι. Διαστάσεις: 60X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Ερμάριο με αμπάρι. Διαστάσεις: 60X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Ζητήστε Προσφορά
538.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο με αμπάρι και 3 συρτάρια MOD:ER 110/3SIR/1AB

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Ερμάριο με αμπάρι και 3 συρτάρια. Διαστάσεις: 110X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Ερμάριο με αμπάρι και 3 συρτάρια. Διαστάσεις: 110X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Ζητήστε Προσφορά
497.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο με συρόμενες πόρτες ER 100 MOD:ER 240

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. Διαστάσεις: 240X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. Διαστάσεις: 240X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Ζητήστε Προσφορά
476.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο με συρόμενες πόρτες ER 100 MOD:ER 230

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. Διαστάσεις: 230X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. Διαστάσεις: 230X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Ζητήστε Προσφορά
443.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο με συρόμενες πόρτες ER 100 MOD:ER 220

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. Διαστάσεις: 220X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. Διαστάσεις: 220X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Ζητήστε Προσφορά
422.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο με συρόμενες πόρτες ER 100 MOD:ER 210

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. Διαστάσεις: 210X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Mε 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. Διαστάσεις: 210X70X87. Σήκωμα Πλάτης   mod:17-1206    44 ευρώ.

Ζητήστε Προσφορά