Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια - 2 επιπέδων
1,170.73 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Καρβουνιέρα inox επιτραπέζια 2 επιπέδων με σχάρες inox 300x60x35

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια – 2 επιπέδων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x60x35 100x60x35 150x60x35 200x60x35 250x60x35 300x60x35  

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια – 2 επιπέδων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x60x35 100x60x35 150x60x35 200x60x35 250x60x35 300x60x35  

Ζητήστε Προσφορά
Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια - 2 επιπέδων
951.22 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Καρβουνιέρα inox επιτραπέζια 2 επιπέδων με σχάρες inox 250x60x35

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια – 2 επιπέδων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x60x35 100x60x35 150x60x35 200x60x35 250x60x35 300x60x35  

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια – 2 επιπέδων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x60x35 100x60x35 150x60x35 200x60x35 250x60x35 300x60x35  

Ζητήστε Προσφορά
Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια - 2 επιπέδων
878.05 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Καρβουνιέρα inox επιτραπέζια 2 επιπέδων με σχάρες inox 200x60x35

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια – 2 επιπέδων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x60x35 100x60x35 150x60x35 200x60x35 250x60x35 300x60x35  

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια – 2 επιπέδων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x60x35 100x60x35 150x60x35 200x60x35 250x60x35 300x60x35  

Ζητήστε Προσφορά
Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια - 2 επιπέδων
585.37 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Καρβουνιέρα inox επιτραπέζια 2 επιπέδων με σχάρες inox 150x60x35

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια – 2 επιπέδων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x60x35 100x60x35 150x60x35 200x60x35 250x60x35 300x60x35  

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια – 2 επιπέδων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x60x35 100x60x35 150x60x35 200x60x35 250x60x35 300x60x35  

Ζητήστε Προσφορά
Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια - 2 επιπέδων
402.44 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Καρβουνιέρα inox επιτραπέζια 2 επιπέδων με σχάρες inox 100x60x35

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια – 2 επιπέδων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x60x35 100x60x35 150x60x35 200x60x35 250x60x35 300x60x35  

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια – 2 επιπέδων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x60x35 100x60x35 150x60x35 200x60x35 250x60x35 300x60x35  

Ζητήστε Προσφορά
Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια - 2 επιπέδων
365.85 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Καρβουνιέρα inox επιτραπέζια 2 επιπέδων με σχάρες inox 50x60x35

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια – 2 επιπέδων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x60x35 100x60x35 150x60x35 200x60x35 250x60x35 300x60x35  

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια – 2 επιπέδων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x60x35 100x60x35 150x60x35 200x60x35 250x60x35 300x60x35  

Ζητήστε Προσφορά
Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια
731.71 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Καρβουνιέρα inox επιτραπέζια 300x50x25 με σχάρες inox

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x50x25 100x50x25 150x50x25 200x50x25 250x50x25 300x50x25  

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x50x25 100x50x25 150x50x25 200x50x25 250x50x25 300x50x25  

Ζητήστε Προσφορά
Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια
585.37 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Καρβουνιέρα inox επιτραπέζια 250x50x25 με σχάρες inox

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x50x25 100x50x25 150x50x25 200x50x25 250x50x25 300x50x25  

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x50x25 100x50x25 150x50x25 200x50x25 250x50x25 300x50x25  

Ζητήστε Προσφορά
Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια
512.20 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Καρβουνιέρα inox επιτραπέζια 200x50x25 με σχάρες inox

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x50x25 100x50x25 150x50x25 200x50x25 250x50x25 300x50x25  

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x50x25 100x50x25 150x50x25 200x50x25 250x50x25 300x50x25  

Ζητήστε Προσφορά
Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια
365.85 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Καρβουνιέρα inox επιτραπέζια 150x50x25 με σχάρες inox

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x50x25 100x50x25 150x50x25 200x50x25 250x50x25 300x50x25  

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x50x25 100x50x25 150x50x25 200x50x25 250x50x25 300x50x25  

Ζητήστε Προσφορά
Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια
234.15 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Καρβουνιέρα inox επιτραπέζια 100x50x25 με σχάρες inox

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x50x25 100x50x25 150x50x25 200x50x25 250x50x25 300x50x25  

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x50x25 100x50x25 150x50x25 200x50x25 250x50x25 300x50x25  

Ζητήστε Προσφορά
Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια
219.51 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Καρβουνιέρα inox επιτραπέζια 50x50x25 με σχάρες inox

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x50x25 100x50x25 150x50x25 200x50x25 250x50x25 300x50x25  

Ανοξείδωτη καρβουνιέρα επιτραπέζια ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50x50x25 100x50x25 150x50x25 200x50x25 250x50x25 300x50x25  

Ζητήστε Προσφορά