35.23 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Σακούλες Vaccum Λείες Κατάλληλες για Sous Vide MOD:300313

ΚΩ∆ΙΚΟΣ        ∆ΙΑΣΤΑΣΗ             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  300313           300x400mm   … Συνεχίζεται

ΚΩ∆ΙΚΟΣ        ∆ΙΑΣΤΑΣΗ             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  300313           300x400mm   … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
19.52 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Σακούλες Vaccum Λείες Κατάλληλες για Sous Vide MOD:300312

ΚΩ∆ΙΚΟΣ        ∆ΙΑΣΤΑΣΗ             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  300312           200x300mm   … Συνεχίζεται

ΚΩ∆ΙΚΟΣ        ∆ΙΑΣΤΑΣΗ             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  300312           200x300mm   … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
13.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Σακούλες Vaccum Λείες Κατάλληλες για Sous Vide MOD:300311

ΚΩ∆ΙΚΟΣ        ∆ΙΑΣΤΑΣΗ             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  300311           160x250mm   … Συνεχίζεται

ΚΩ∆ΙΚΟΣ        ∆ΙΑΣΤΑΣΗ             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  300311           160x250mm   … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
19.52 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Σακούλες Vaccum Ραβδωτές στην μια πλευρά Κατάλληλες για Sous Vide MOD:300413

ΚΩ∆ΙΚΟΣ        ∆ΙΑΣΤΑΣΗ             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  300413           300x400mm   … Συνεχίζεται

ΚΩ∆ΙΚΟΣ        ∆ΙΑΣΤΑΣΗ             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  300413           300x400mm   … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
10.84 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Σακούλες Vaccum Ραβδωτές στην μια πλευρά Κατάλληλες για Sous Vide MOD:300412

ΚΩ∆ΙΚΟΣ        ∆ΙΑΣΤΑΣΗ             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  300412           200x300mm   … Συνεχίζεται

ΚΩ∆ΙΚΟΣ        ∆ΙΑΣΤΑΣΗ             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  300412           200x300mm   … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
9.22 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Σακούλες Vaccum Ραβδωτές στην μια πλευρά Κατάλληλες για Sous Vide MOD:300411

ΚΩ∆ΙΚΟΣ        ∆ΙΑΣΤΑΣΗ             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  300411          160x250mm     … Συνεχίζεται

ΚΩ∆ΙΚΟΣ        ∆ΙΑΣΤΑΣΗ             ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  300411          160x250mm     … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,158.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Vacuum Συσκευαστικό Εξωτερικής Αναρρόφησης Bartscher MOD:300435 400M

300435 VACUUM εξωτερ. αναρρόφησης 400Μ Ισχύς αντλίας: 1,9 m3 /h (περίπου 31,5 lt / min) Μήκος συγκόλησης: Μέγιστο 400mm ∆ιαστάσεις: … Συνεχίζεται

300435 VACUUM εξωτερ. αναρρόφησης 400Μ Ισχύς αντλίας: 1,9 m3 /h (περίπου 31,5 lt / min) Μήκος συγκόλησης: Μέγιστο 400mm ∆ιαστάσεις: … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
418.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Vacuum Συσκευαστικό Εξωτερικής Αναρρόφησης Bartscher MOD:300742 390MA

300742 VACUUM εξωτερ. αναρρόφησης 390MA Ισχύς αντλίας: 0,96 m3 /h (περίπου 16 lt / min) Μήκος συγκόλησης: Μέγιστο 390mm ∆ιαστάσεις: … Συνεχίζεται

300742 VACUUM εξωτερ. αναρρόφησης 390MA Ισχύς αντλίας: 0,96 m3 /h (περίπου 16 lt / min) Μήκος συγκόλησης: Μέγιστο 390mm ∆ιαστάσεις: … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
482.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Vacuum Συσκευαστικό Εξωτερικής Αναρρόφησης Bartscher MOD:300305 300P/MCD

300305 VACUUM εξωτερ. αναρρόφησης 300P/MCD Ισχύς αντλίας: 0,9 m3 /h (περίπου 15 lt / min) Μήκος συγκόλησης: Μέγιστο 320mm ∆ιαστάσεις: … Συνεχίζεται

300305 VACUUM εξωτερ. αναρρόφησης 300P/MCD Ισχύς αντλίας: 0,9 m3 /h (περίπου 15 lt / min) Μήκος συγκόλησης: Μέγιστο 320mm ∆ιαστάσεις: … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
2,992.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Vacuum Συσκευαστικό Ecovac MOD: Eco 40

Vacuum “καμπάνα” ημιαυτόματο, του εργοστασίου Ecovac. Διαστάσεις 510x590x450mm Διαστάσεις θαλάμου 410x450x220mm Mήκος συγκόλλησης max 400mm Ισχύς αντλίας 20 / 24 … Συνεχίζεται

Vacuum “καμπάνα” ημιαυτόματο, του εργοστασίου Ecovac. Διαστάσεις 510x590x450mm Διαστάσεις θαλάμου 410x450x220mm Mήκος συγκόλλησης max 400mm Ισχύς αντλίας 20 / 24 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,821.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Vacuum Συσκευαστικό Ecovac MOD: Eco Pack

Vacuum “καμπάνα” ημιαυτόματο, του εργοστασίου Ecovac. Διαστάσεις 470x550x400mm Διαστάσεις θαλάμου 410x450x220mm Mήκος συγκόλλησης max 400mm Ισχύς αντλίας 12 / 14,4 … Συνεχίζεται

Vacuum “καμπάνα” ημιαυτόματο, του εργοστασίου Ecovac. Διαστάσεις 470x550x400mm Διαστάσεις θαλάμου 410x450x220mm Mήκος συγκόλλησης max 400mm Ισχύς αντλίας 12 / 14,4 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,626.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Vacuum Συσκευαστικό Ecovac MOD: Eco Flex

Vacuum “καμπάνα” ημιαυτόματο, του εργοστασίου Ecovac. Διαστάσεις 430x530x370mm Διαστάσεις θαλάμου 360x400x180mm Mήκος συγκόλλησης max 350mm Ισχύς αντλίας 8 / 9,6 … Συνεχίζεται

Vacuum “καμπάνα” ημιαυτόματο, του εργοστασίου Ecovac. Διαστάσεις 430x530x370mm Διαστάσεις θαλάμου 360x400x180mm Mήκος συγκόλλησης max 350mm Ισχύς αντλίας 8 / 9,6 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά