503.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Λάντζα Ανοιχτή με 3 γούρνες MOD:LANA 2403

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 3 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 240Χ70Χ87.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 3 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 240Χ70Χ87.

Ζητήστε Προσφορά
452.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Λάντζα Ανοιχτή με 3 γούρνες MOD:LANA 2203

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 3 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 220Χ70Χ87.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 3 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 220Χ70Χ87.

Ζητήστε Προσφορά
412.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Λάντζα Ανοιχτή με 3 γούρνες MOD:LANA 1903

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 3 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 190Χ70Χ87.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 3 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 190Χ70Χ87.

Ζητήστε Προσφορά
451.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Λάντζα Ανοιχτή με 2 γούρνες MOD:LANA 2402

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 2 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 240Χ70Χ87.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 2 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 240Χ70Χ87.

Ζητήστε Προσφορά
400.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Λάντζα Ανοιχτή με 2 γούρνες MOD:LANA 2202

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 2 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 220Χ70Χ87.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 2 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 220Χ70Χ87.

Ζητήστε Προσφορά
360.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Λάντζα Ανοιχτή με 2 γούρνες MOD:LANA 1902

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 2 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 190Χ70Χ87.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 2 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 190Χ70Χ87.

Ζητήστε Προσφορά
338.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Λάντζα Ανοιχτή με 2 γούρνες MOD:LANA 1602

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 2 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 160Χ70Χ87.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 2 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 160Χ70Χ87.

Ζητήστε Προσφορά
316.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Λάντζα Ανοιχτή με 2 γούρνες MOD:LANA 1402

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 2 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 140Χ70Χ87.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 2 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 140Χ70Χ87.

Ζητήστε Προσφορά
281.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Λάντζα Ανοιχτή με 2 γούρνες MOD:LANA 1102

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 2 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 110Χ70Χ87.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 2 Γούρνες 50χ50χ30 ή 40χ40χ25 Αριστερά/Δεξιά/Κέντρο. Διαστάσεις: 110Χ70Χ87.

Ζητήστε Προσφορά
307.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Λάντζα Ανοιχτή με 1 γούρνα MOD:LANA 1901

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 1 Γούρνα 50χ50χ30 ή 40χ40χ25. Διαστάσεις: 190Χ70Χ87.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 1 Γούρνα 50χ50χ30 ή 40χ40χ25. Διαστάσεις: 190Χ70Χ87.

Ζητήστε Προσφορά
284.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Λάντζα Ανοιχτή με 1 γούρνα MOD:LANA 1601

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 1 Γούρνα 50χ50χ30 ή 40χ40χ25. Διαστάσεις: 160Χ70Χ87.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 1 Γούρνα 50χ50χ30 ή 40χ40χ25. Διαστάσεις: 160Χ70Χ87.

Ζητήστε Προσφορά
262.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Λάντζα Ανοιχτή με 1 γούρνα MOD:LANA 1401

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 1 Γούρνα 50χ50χ30 ή 40χ40χ25. Διαστάσεις: 140Χ70Χ87.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. 1 Γούρνα 50χ50χ30 ή 40χ40χ25. Διαστάσεις: 140Χ70Χ87.

Ζητήστε Προσφορά