590.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιστής inverter LS-LG 10HP (380V)

Τύπος: LG 10 380 Ισχύς σε kw: 7,50 Ισχύς σε hp: 10 Είσοδος ρεύματος: 380V Έξοδος ρεύματος: 380V

Ζητήστε Προσφορά
490.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιστής inverter LS-LG 7,5HP (380V)

Τύπος: LG 7,5 380 Ισχύς σε kw: 5,50 Ισχύς σε hp: 7,5 Είσοδος ρεύματος: 380V Έξοδος ρεύματος: 380V  

Ζητήστε Προσφορά
400.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιστής inverter LS-LG 4,0-5,5HP (380V)

Τύπος: LG 4,0-5,5 380 Ισχύς σε kw: 4,00 Ισχύς σε hp: 4,0-5,5 Είσοδος ρεύματος: 380V Έξοδος ρεύματος: 380V  

Ζητήστε Προσφορά
325.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιστής inverter LS-LG 3,0HP (380V)

Τύπος: LG 2,0 380 Ισχύς σε kw: 2,20 Ισχύς σε hp: 3,0 Είσοδος ρεύματος: 380V Έξοδος ρεύματος: 380V  

Ζητήστε Προσφορά
305.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιστής inverter LS-LG 2,0HP (380V)

Τύπος: LG 2,0 380 Ισχύς σε kw: 1,50 Ισχύς σε hp: 2,0 Είσοδος ρεύματος: 380V Έξοδος ρεύματος: 380V  

Ζητήστε Προσφορά
160.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιστής inverter LS-LG 1,0HP (380V)

Τύπος: LG 1,0 380 Ισχύς σε kw: 0,75 Ισχύς σε hp: 1,0 Είσοδος ρεύματος: 380V Έξοδος ρεύματος: 380V  

Ζητήστε Προσφορά
230.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιστής inverter LS-LG 4HP (3x220V)

Τύπος: LG 4 220 Ισχύς σε kw: 3,00 Ισχύς σε hp: 4 Είσοδος ρεύματος: 220V Έξοδος ρεύματος: 3x220V  

Ζητήστε Προσφορά
230.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιστής inverter LS-LG 3HP (3x220V)

Τύπος: LG 3  220 Ισχύς σε kw: 2,20 Ισχύς σε hp: 3 Είσοδος ρεύματος: 220V Έξοδος ρεύματος: 3x220V  

Ζητήστε Προσφορά
190.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιστής inverter LS-LG 1,5-2,0HP (3x220V)

Τύπος: LG 1,5-2,0  220 Ισχύς σε kw: 1,50 Ισχύς σε hp: 1,5-2,0 Είσοδος ρεύματος: 220V Έξοδος ρεύματος: 3x220V  

Ζητήστε Προσφορά
155.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιστής inverter LS-LG 1HP (3x220V)

Τύπος: LG 1 220 Ισχύς σε kw: 0.75 Ισχύς σε hp: 1 Είσοδος ρεύματος: 220V Έξοδος ρεύματος: 3x220V  

Ζητήστε Προσφορά
155.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιστής inverter LS-LG 0,75HP (3x220V)

Τύπος: LG 0.75 220 Ισχύς σε kw: 0.55 Ισχύς σε hp: 0.75 Είσοδος ρεύματος: 220V Έξοδος ρεύματος: 3x220V  

Ζητήστε Προσφορά
110.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ρυθμιστής inverter LS-LG 0,33HP (3x220V)

Τύπος: LG 0.25 220 Ισχύς σε kw: 0.25 Ισχύς σε hp: 0.33 Είσοδος ρεύματος: 220V Έξοδος ρεύματος: 3x220V  

Ζητήστε Προσφορά