ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1450 RPM
931.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης 1450 RPM 10,0HP 380V

Ισχύς hp: 10,0 Αναρρόφηση Φ: 500 Κατάθλιψη Εσωτερικό mm: 468×360 Τάση Volt: 380 Παροχή m3/h: 17.000  

Ισχύς hp: 10,0 Αναρρόφηση Φ: 500 Κατάθλιψη Εσωτερικό mm: 468×360 Τάση Volt: 380 Παροχή m3/h: 17.000  

Ζητήστε Προσφορά
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 900 RPM 5,5HP 380V
720.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης 900 RPM 5,5HP 380V

Ισχύς 5,5HP 4,00KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 450mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 570 x440mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 630 x500mm Παροχή m3/h 16.000 … Συνεχίζεται

Ισχύς 5,5HP 4,00KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 450mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 570 x440mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 630 x500mm Παροχή m3/h 16.000 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 900 RPM 4,0HP 380V
658.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης 900 RPM 4HP 380V

Ισχύς 4,0HP 3,00KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 450mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 570 x440mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 630 x500mm Παροχή m3/h 15.000 … Συνεχίζεται

Ισχύς 4,0HP 3,00KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 450mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 570 x440mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 630 x500mm Παροχή m3/h 15.000 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 900 RPM 3,0HP 380V
385.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης 900 RPM 3HP 380V

Ισχύς 3,0HP 2,20KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 350mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 325 x455mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 375 x505mm Παροχή m3/h 11.000 … Συνεχίζεται

Ισχύς 3,0HP 2,20KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 350mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 325 x455mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 375 x505mm Παροχή m3/h 11.000 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 900 RPM 2,0HP 380V
323.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης 900 RPM 2HP 380V

Ισχύς 2,0HP 1,50KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 350mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 325 x455mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 375 x505mm Παροχή m3/h 10.000 … Συνεχίζεται

Ισχύς 2,0HP 1,50KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 350mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 325 x455mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 375 x505mm Παροχή m3/h 10.000 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 900 RPM 2,0HP 220V
339.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης 900 RPM 2HP 220V

Ισχύς 2,0HP 1,50KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 350mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 325 x455mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 375 x505mm Παροχή m3/h 10.000 … Συνεχίζεται

Ισχύς 2,0HP 1,50KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 350mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 325 x455mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 375 x505mm Παροχή m3/h 10.000 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 900 RPM 1,5HP 220/380V
270.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης 900 RPM 1,5HP 220/380V

Ισχύς 1,5ΗΡ 1,10KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 300mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 275 x405mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 325 x455mm Παροχή m3/h 8.000 … Συνεχίζεται

Ισχύς 1,5ΗΡ 1,10KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 300mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 275 x405mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 325 x455mm Παροχή m3/h 8.000 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 900 RPM 1,0HP 230/380V
216.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης 900 RPM 1,0HP 220/380V

Ισχύς 1,0HP 0,75KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 300mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 275 x405mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 325 x455mm Παροχή m3/h 6.000 … Συνεχίζεται

Ισχύς 1,0HP 0,75KW Στόμιο Αναρρόφησης ∅ 300mm Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 275 x405mm Στόμιο Κατάθλιψης Εξωτερικό 325 x455mm Παροχή m3/h 6.000 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1450 RPM 7.5HP 380V
657.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης 1450 RPM 7,5HP 380V

Ισχύς 7,5ΗΡ 5,5KW Στόμιο Αναρρόφησης 450∅ Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 570 x440mm Εξωτερικό 630 x500mm Παροχή m3/h 16.000 Τάση VOLT 380 … Συνεχίζεται

Ισχύς 7,5ΗΡ 5,5KW Στόμιο Αναρρόφησης 450∅ Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 570 x440mm Εξωτερικό 630 x500mm Παροχή m3/h 16.000 Τάση VOLT 380 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1450 RPM 5,5HP 380V
420.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης 1450 RPM 5,5HP 380V

Ισχύς 5,5ΗΡ 4,0KW Στόμιο Αναρρόφησης 350∅ Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 325 x455mm Εξωτερικό 375 x505mm Παροχή m3/h 13.000 Τάση VOLT 380 … Συνεχίζεται

Ισχύς 5,5ΗΡ 4,0KW Στόμιο Αναρρόφησης 350∅ Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 325 x455mm Εξωτερικό 375 x505mm Παροχή m3/h 13.000 Τάση VOLT 380 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1450 RPM 4,HP 380V
306.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης 1450 RPM 4,HP 380V

Ισχύς 4,0ΗΡ 3,0KW Στόμιο Αναρρόφησης 350∅ Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 325 x 455mm Εξωτερικό 375 x505mm Παροχή m3/h 11.000 Τάση VOLT … Συνεχίζεται

Ισχύς 4,0ΗΡ 3,0KW Στόμιο Αναρρόφησης 350∅ Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 325 x 455mm Εξωτερικό 375 x505mm Παροχή m3/h 11.000 Τάση VOLT … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1450 RPM 3.0HP V380
276.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης ενισχυμένο 1450 RPM 380V 3.0HP

Ισχύς 3,0ΗΡ 2,2KW Στόμιο Αναρρόφησης 350∅ Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 325 x405mm Εξωτερικό 375 x455mm Παροχή m3/h 10.000 Τάση VOLT 400 … Συνεχίζεται

Ισχύς 3,0ΗΡ 2,2KW Στόμιο Αναρρόφησης 350∅ Στόμιο Κατάθλιψης Εσωτερικό 325 x405mm Εξωτερικό 375 x455mm Παροχή m3/h 10.000 Τάση VOLT 400 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά