16,704.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Σύνθετο μηχάνημα παστερίωσης & παραγωγής παγωτού, αερόψυκτο PASTOGEL 4-8Α TELME

ΣΥΝΘΕΤΟ μηχάνημα. Με 1 κάδο. Παραγωγή: 60Lt ανά ώρα • Σύνθετο μηχάνημα παστερίωσης & παραγωγής παγωτού, αερόψυκτο ή υδρόψυκτο. • … Συνεχίζεται

ΣΥΝΘΕΤΟ μηχάνημα. Με 1 κάδο. Παραγωγή: 60Lt ανά ώρα • Σύνθετο μηχάνημα παστερίωσης & παραγωγής παγωτού, αερόψυκτο ή υδρόψυκτο. • … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
15,312.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Σύνθετο μηχάνημα παστερίωσης & παραγωγής παγωτού, υδρόψυκτο PASTOGEL 4-8 TELME

ΣΥΝΘΕΤΟ μηχάνημα. Με 1 κάδο. Παραγωγή: 60Lt ανά ώρα Σύνθετο μηχάνημα παστερίωσης & παραγωγής παγωτού, αερόψυκτο ή υδρόψυκτο. Με 1 … Συνεχίζεται

ΣΥΝΘΕΤΟ μηχάνημα. Με 1 κάδο. Παραγωγή: 60Lt ανά ώρα Σύνθετο μηχάνημα παστερίωσης & παραγωγής παγωτού, αερόψυκτο ή υδρόψυκτο. Με 1 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
14,862.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Σύνθετο μηχάνημα παστερίωσης & παραγωγής παγωτού, αερόψυκτο ή υδρόψυκτο PASTOGEL 3-6 TELME

ΣΥΝΘΕΤΟ μηχάνημα. Με 1 κάδο. Παραγωγή: 35Lt ανά ώρα Σύνθετο μηχάνημα παστερίωσης & παραγωγής παγωτού, αερόψυκτο ή υδρόψυκτο. Με 1 … Συνεχίζεται

ΣΥΝΘΕΤΟ μηχάνημα. Με 1 κάδο. Παραγωγή: 35Lt ανά ώρα Σύνθετο μηχάνημα παστερίωσης & παραγωγής παγωτού, αερόψυκτο ή υδρόψυκτο. Με 1 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά