13.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Θερμικά ρολλά ταμειακών μηχανών 28×40

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 80 τεμάχια (ρολλά)  

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 80 τεμάχια (ρολλά)  

Ζητήστε Προσφορά
37.40 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Θερμικά ρολλά ταμειακών μηχανών 79×80

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 40 τεμάχια (ρολλά)  

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 40 τεμάχια (ρολλά)  

Ζητήστε Προσφορά
16.26 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Θερμικά ρολλά ταμειακών μηχανών 57×50

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 60 τεμάχια (ρολλά)  

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 60 τεμάχια (ρολλά)  

Ζητήστε Προσφορά
20.33 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Θερμικά ρολλά ταμειακών μηχανών 43×50

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 60 τεμάχια (ρολλά)  

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 60 τεμάχια (ρολλά)  

Ζητήστε Προσφορά
15.45 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Θερμικά ρολλά ταμειακών μηχανών 38×50

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 80 τεμάχια (ρολλά)  

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 80 τεμάχια (ρολλά)  

Ζητήστε Προσφορά
13.82 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Θερμικά ρολλά ταμειακών μηχανών 37×50

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 60 τεμάχια (ρολλά)  

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 60 τεμάχια (ρολλά)  

Ζητήστε Προσφορά
13.82 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Θερμικά ρολλά ταμειακών μηχανών 28×50

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 800 τεμάχια (ρολλά)  

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 800 τεμάχια (ρολλά)  

Ζητήστε Προσφορά
13.82 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Θερμικά ρολλά ταμειακών μηχανών 27×40

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 80 τεμάχια (ρολλά)  

Το κάθε κιβώτιο περιέχει 80 τεμάχια (ρολλά)  

Ζητήστε Προσφορά