9,440.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Rational SelfCookingCenter 5 senses 62 Ηλεκτρικός

αρ.: A628100.01 Τιμή σύνδεσης: 22,3 kW Τάση: 3 NAC 400 V Βάρος: 148,5 κιλά Χωρητικότητα: 6 x 2/1 GN / 12 … Συνεχίζεται

αρ.: A628100.01 Τιμή σύνδεσης: 22,3 kW Τάση: 3 NAC 400 V Βάρος: 148,5 κιλά Χωρητικότητα: 6 x 2/1 GN / 12 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
10,920.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Rational SelfCookingCenter 5 senses 62 Αερίου

αρ.: A628200.30B Τιμή σύνδεσης: 28 kW / 28 kW Τάση: 1 NAC 230 V Βάρος: 169,5 κιλά Χωρητικότητα: 6 x 2/1 GN / 12 x … Συνεχίζεται

αρ.: A628200.30B Τιμή σύνδεσης: 28 kW / 28 kW Τάση: 1 NAC 230 V Βάρος: 169,5 κιλά Χωρητικότητα: 6 x 2/1 GN / 12 x … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
7,525.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Rational SelfCookingCenter 5 senses 61 Αερίου

αρ.: υγραέριο 3B/P A618200.30B αρ.: φυσικό αέριο H A618300.30 αρ.: φυσικό αέριο L A618400.30 τιμή σύνδεσης: φυσικό αέριο / υγραέριο … Συνεχίζεται

αρ.: υγραέριο 3B/P A618200.30B αρ.: φυσικό αέριο H A618300.30 αρ.: φυσικό αέριο L A618400.30 τιμή σύνδεσης: φυσικό αέριο / υγραέριο … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
6,320.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Rational SelfCookingCenter 5 Senses 61 Hλεκτρικός

αρ.: A618100.01 Τιμή σύνδεσης: 11 kW Τάση: 3 NAC 400 V Βάρος: 112,5 κιλά Χωρητικότητα: 6 x 1/1 GN / … Συνεχίζεται

αρ.: A618100.01 Τιμή σύνδεσης: 11 kW Τάση: 3 NAC 400 V Βάρος: 112,5 κιλά Χωρητικότητα: 6 x 1/1 GN / … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
21,180.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Rational SelfCookingCenter 5 senses 202 Ηλεκτρικός

αρ.: A228100.01 Τιμή σύνδεσης: 65,5 kW Τάση: 3 NAC 400 V Βάρος: 346 κιλά Χωρητικότητα: 20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN Μερίδες … Συνεχίζεται

αρ.: A228100.01 Τιμή σύνδεσης: 65,5 kW Τάση: 3 NAC 400 V Βάρος: 346 κιλά Χωρητικότητα: 20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN Μερίδες … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
23,860.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Rational SelfCookingCenter 5 senses 202 Αερίου

αρ.: υγραέριο 3B/P: A228200.30B αρ.: φυσικό αέριο H: A228300.30 αρ.: φυσικό αέριο L: A228400.30 Τιμή σύνδεσης: φυσικό αέριο / υγραέριο 3B/P: 90 kW / … Συνεχίζεται

αρ.: υγραέριο 3B/P: A228200.30B αρ.: φυσικό αέριο H: A228300.30 αρ.: φυσικό αέριο L: A228400.30 Τιμή σύνδεσης: φυσικό αέριο / υγραέριο 3B/P: 90 kW / … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
14,748.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Rational SelfCookingCenter 5 senses 201 Ηλεκτρικός

αρ.: A218100.01 Τιμή σύνδεσης: 37 kW Τάση: 3 NAC 400 V Βάρος: 267 κιλά Χωρητικότητα: 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN Μερίδες … Συνεχίζεται

αρ.: A218100.01 Τιμή σύνδεσης: 37 kW Τάση: 3 NAC 400 V Βάρος: 267 κιλά Χωρητικότητα: 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN Μερίδες … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
16,662.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Rational SelfCookingCenter 5 senses 201 Aερίου

αρ.: υγραέριο 3B/P: A218200.30B αρ.: φυσικό αέριο H: A218300.30 αρ.: φυσικό αέριο L: A218400.30 Τιμή σύνδεσης: φυσικό αέριο / υγραέριο 3B/P: 44 kW / … Συνεχίζεται

αρ.: υγραέριο 3B/P: A218200.30B αρ.: φυσικό αέριο H: A218300.30 αρ.: φυσικό αέριο L: A218400.30 Τιμή σύνδεσης: φυσικό αέριο / υγραέριο 3B/P: 44 kW / … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
12,220.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Rational SelfCookingCenter 5 senses 102 Ηλεκτρικός

αρ.: A128100.01 Τιμή σύνδεσης: 36,7 kW Τάση: 3 NAC 400 V Βάρος: 173 κιλά Χωρητικότητα: 10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN Μερίδες … Συνεχίζεται

αρ.: A128100.01 Τιμή σύνδεσης: 36,7 kW Τάση: 3 NAC 400 V Βάρος: 173 κιλά Χωρητικότητα: 10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN Μερίδες … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
14,120.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Rational SelfCookingCenter 5 senses 102 Αερίου

αρ.υγραέριο 3B/P:  A128200.30B αρ.: φυσικό αέριο H: A128300.30 αρ.: φυσικό αέριο L: A128400.30 Τιμή σύνδεσης: 45 kW / 45 kW Τάση: 1 NAC 230 … Συνεχίζεται

αρ.υγραέριο 3B/P:  A128200.30B αρ.: φυσικό αέριο H: A128300.30 αρ.: φυσικό αέριο L: A128400.30 Τιμή σύνδεσης: 45 kW / 45 kW Τάση: 1 NAC 230 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
9,990.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Rational SelfCookingCenter 5 senses 101 Αερίου

αρ.υγραέριο 3B/P: A118200.30B αρ.: φυσικό αέριο H: A118300.30 αρ.: φυσικό αέριο L: A118400.30 Τιμή σύνδεσης: 22 kW / 22 kW Τάση:1 NAC 230 V … Συνεχίζεται

αρ.υγραέριο 3B/P: A118200.30B αρ.: φυσικό αέριο H: A118300.30 αρ.: φυσικό αέριο L: A118400.30 Τιμή σύνδεσης: 22 kW / 22 kW Τάση:1 NAC 230 V … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
8,690.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Rational SelfCookingCenter 5 senses 101 Hλεκτρικός

αρ.: A118100.01 Τιμή σύνδεσης: 18,6 kW Τάση: 3 NAC 400 V Βάρος: 132,5 κιλά Χωρητικότητα: 10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN Μερίδες … Συνεχίζεται

αρ.: A118100.01 Τιμή σύνδεσης: 18,6 kW Τάση: 3 NAC 400 V Βάρος: 132,5 κιλά Χωρητικότητα: 10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN Μερίδες … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά