103.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Αποσκληρυντές Νερού (Αφαλατωτές) Χειροκίνητης Αναγέννησης Ρητίνης MOD:LT-20

Αφαλατωτής νερού 20 lt, του εργοστασίου Silanos. Διαστάσεις Ø 190x900mm Βάρος 19 kg Μαγειρικό αλάτι χονδρό ανά αναγέννηση 2,5 kg … Συνεχίζεται

Αφαλατωτής νερού 20 lt, του εργοστασίου Silanos. Διαστάσεις Ø 190x900mm Βάρος 19 kg Μαγειρικό αλάτι χονδρό ανά αναγέννηση 2,5 kg … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
85.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Αποσκληρυντές Νερού (Αφαλατωτές) Χειροκίνητης Αναγέννησης Ρητίνης MOD:LT-16

Αφαλατωτής νερού 16 lt, του εργοστασίου Silanos. Διαστάσεις Ø 190x600mm Βάρος 12 kg Μαγειρικό αλάτι χονδρό ανά αναγέννηση 2 kg … Συνεχίζεται

Αφαλατωτής νερού 16 lt, του εργοστασίου Silanos. Διαστάσεις Ø 190x600mm Βάρος 12 kg Μαγειρικό αλάτι χονδρό ανά αναγέννηση 2 kg … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
68.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Αποσκληρυντές Νερού (Αφαλατωτές) Χειροκίνητης Αναγέννησης Ρητίνης MOD:LT-12

Αφαλατωτής νερού 12 lt, του εργοστασίου Silanos. Διαστάσεις Ø 190x500mm Βάρος 9,5 kg Μαγειρικό αλάτι χονδρό ανά αναγέννηση 1,5 kg … Συνεχίζεται

Αφαλατωτής νερού 12 lt, του εργοστασίου Silanos. Διαστάσεις Ø 190x500mm Βάρος 9,5 kg Μαγειρικό αλάτι χονδρό ανά αναγέννηση 1,5 kg … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
58.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Αποσκληρυντές Νερού (Αφαλατωτές) Χειροκίνητης Αναγέννησης Ρητίνης MOD:LT-8

Αφαλατωτής νερού 8 lt, του εργοστασίου Silanos. Διαστάσεις Ø 190x400mm Βάρος 7,5 kg Μαγειρικό αλάτι χονδρό ανά αναγέννηση 1 kg … Συνεχίζεται

Αφαλατωτής νερού 8 lt, του εργοστασίου Silanos. Διαστάσεις Ø 190x400mm Βάρος 7,5 kg Μαγειρικό αλάτι χονδρό ανά αναγέννηση 1 kg … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά