259.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Φορητή Παγομηχανή Bartscher MOD:A100062V

Φορητή παγομηχανή, του εργοστασίου Bartscher. Διαστάσεις 360x440x454mm Iσχύς 145 Watt, 230V / 50Hz Ημερήσια παραγωγή 15 kg Παγάκια σε 3 … Συνεχίζεται

Φορητή παγομηχανή, του εργοστασίου Bartscher. Διαστάσεις 360x440x454mm Iσχύς 145 Watt, 230V / 50Hz Ημερήσια παραγωγή 15 kg Παγάκια σε 3 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
4,272.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Παγομηχανή Sv545 Simag

Παγομηχανή Simag κάθετου στοιχείου ημερήσιας παραγωγής 465 Kgr.Παγάκι συμπαγές. Διαστάσεις 760x620x575mm Απόδοση 465 Kg/24h Παγάκια/24h 40000 Ισχύς 1900 W Σύνδεση … Συνεχίζεται

Παγομηχανή Simag κάθετου στοιχείου ημερήσιας παραγωγής 465 Kgr.Παγάκι συμπαγές. Διαστάσεις 760x620x575mm Απόδοση 465 Kg/24h Παγάκια/24h 40000 Ισχύς 1900 W Σύνδεση … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
3,530.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Παγομηχανή_Sv395 Simag

Παγομηχανή Simag κάθετου στοιχείου ημερήσιας παραγωγής 430 Kgr.Παγάκι συμπαγές. Διαστάσεις 760x620x575mm Απόδοση 430 Kg/24h Παγάκια/24h 33700 Ισχύς 1850 W Σύνδεση … Συνεχίζεται

Παγομηχανή Simag κάθετου στοιχείου ημερήσιας παραγωγής 430 Kgr.Παγάκι συμπαγές. Διαστάσεις 760x620x575mm Απόδοση 430 Kg/24h Παγάκια/24h 33700 Ισχύς 1850 W Σύνδεση … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
2,810.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Παγομηχανή Sv325 Simag

Παγομηχανή Simag κάθετου στοιχείου ημερήσιας παραγωγής 320 Kgr.Παγάκι συμπαγές. Διαστάσεις 760x620x575mm Απόδοση 320 Kg/24h Παγάκια/24h 26600 Ισχύς 1300 W Σύνδεση … Συνεχίζεται

Παγομηχανή Simag κάθετου στοιχείου ημερήσιας παραγωγής 320 Kgr.Παγάκι συμπαγές. Διαστάσεις 760x620x575mm Απόδοση 320 Kg/24h Παγάκια/24h 26600 Ισχύς 1300 W Σύνδεση … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
2,450.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Παγομηχανή Sv225 Simag

Παγομηχανή Simag κάθετου στοιχείου ημερήσιας παραγωγής 240 Kgr.Παγάκι συμπαγές. Διαστάσεις 760x620x575mm Απόδοση 240 Kg/24h Παγάκια/24h 17900 Ισχύς 1000 W Σύνδεση … Συνεχίζεται

Παγομηχανή Simag κάθετου στοιχείου ημερήσιας παραγωγής 240 Kgr.Παγάκι συμπαγές. Διαστάσεις 760x620x575mm Απόδοση 240 Kg/24h Παγάκια/24h 17900 Ισχύς 1000 W Σύνδεση … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
2,425.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Παγομηχανή Sv205 Simag

Παγομηχανή Simag κάθετου στοιχείου ημερήσιας παραγωγής 225 Kgr.Παγάκι συμπαγές. Διαστάσεις 560x620x575mm Απόδοση 225 Kg/24h Παγάκια/24h 16000 Ισχύς 1050 W Σύνδεση … Συνεχίζεται

Παγομηχανή Simag κάθετου στοιχείου ημερήσιας παραγωγής 225 Kgr.Παγάκι συμπαγές. Διαστάσεις 560x620x575mm Απόδοση 225 Kg/24h Παγάκια/24h 16000 Ισχύς 1050 W Σύνδεση … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
2,220.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Παγομηχανή Sv145 Simag

Παγομηχανή Simag κάθετου στοιχείου ημερήσιας παραγωγής 154 Kgr.Παγάκι συμπαγές. Διαστάσεις 560x620x575mm Απόδοση 154 Kg/24h Παγάκια/24h 11600 Ισχύς 780 W Σύνδεση … Συνεχίζεται

Παγομηχανή Simag κάθετου στοιχείου ημερήσιας παραγωγής 154 Kgr.Παγάκι συμπαγές. Διαστάσεις 560x620x575mm Απόδοση 154 Kg/24h Παγάκια/24h 11600 Ισχύς 780 W Σύνδεση … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
2,650.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Παγομηχανή Scn215 Simag

Παγομηχανή ψεκασμού του Ιταλικού εργοστασίου Simag με αποθήκη.Παγάκι συμπαγές 27 gr, 9000 παγάκια/ 24 h Διαστάσεις 1045x570x1050mm Ημερήσια παραγωγή 210 … Συνεχίζεται

Παγομηχανή ψεκασμού του Ιταλικού εργοστασίου Simag με αποθήκη.Παγάκι συμπαγές 27 gr, 9000 παγάκια/ 24 h Διαστάσεις 1045x570x1050mm Ημερήσια παραγωγή 210 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,736.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Παγομηχανή Scn125 Simag

Παγομηχανή ψεκασμού του Ιταλικού εργοστασίου Simag με αποθήκη.Παγάκι συμπαγές 27 gr, 4741 παγάκια/ 24 h Διαστάσεις 1045x570x900mm Ημερήσια παραγωγή 135 … Συνεχίζεται

Παγομηχανή ψεκασμού του Ιταλικού εργοστασίου Simag με αποθήκη.Παγάκι συμπαγές 27 gr, 4741 παγάκια/ 24 h Διαστάσεις 1045x570x900mm Ημερήσια παραγωγή 135 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,256.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Παγομηχανή Scn75 Simag

Παγομηχανή ψεκασμού του Ιταλικού εργοστασίου Simag με αποθήκη.Παγάκι συμπαγές 27 gr, 2407 παγάκια/ 24 h Διαστάσεις 670x570x900mm Ημερήσια παραγωγή 62 … Συνεχίζεται

Παγομηχανή ψεκασμού του Ιταλικού εργοστασίου Simag με αποθήκη.Παγάκι συμπαγές 27 gr, 2407 παγάκια/ 24 h Διαστάσεις 670x570x900mm Ημερήσια παραγωγή 62 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,048.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Παγομηχανή Scn45 Simag

Παγομηχανή ψεκασμού του Ιταλικού εργοστασίου Simag με αποθήκη.Παγάκι συμπαγές 27 gr, 1666 παγάκια/ 24 h Διαστάσεις 485x570x820mm Ημερήσια παραγωγή 45 … Συνεχίζεται

Παγομηχανή ψεκασμού του Ιταλικού εργοστασίου Simag με αποθήκη.Παγάκι συμπαγές 27 gr, 1666 παγάκια/ 24 h Διαστάσεις 485x570x820mm Ημερήσια παραγωγή 45 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
962.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Παγομηχανή Scn35 Simag

Παγομηχανή ψεκασμού του Ιταλικού εργοστασίου Simag με αποθήκη.Παγάκι συμπαγές 27 gr, 1296 παγάκια/ 24 h Διαστάσεις 485x570x720mm Ημερήσια παραγωγή 35 Kgr Αποθηκή 17 … Συνεχίζεται

Παγομηχανή ψεκασμού του Ιταλικού εργοστασίου Simag με αποθήκη.Παγάκι συμπαγές 27 gr, 1296 παγάκια/ 24 h Διαστάσεις 485x570x720mm Ημερήσια παραγωγή 35 Kgr Αποθηκή 17 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά