23,024.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μηχανή για Πάγο σε Λέπι χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα ITV MOD: SCALA GENERATOR 10tones

Μηχανή για παγολέπι, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV. Διαστάσεις 1150x1850x1800mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 10000 kg Ψυκτικά απαιτούμενα 55000 … Συνεχίζεται

Μηχανή για παγολέπι, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV. Διαστάσεις 1150x1850x1800mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 10000 kg Ψυκτικά απαιτούμενα 55000 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
15,350.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μηχανή για Πάγο σε Λέπι χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα ITV MOD: SCALA GENERATOR 5000

Μηχανή για παγολέπι, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV. Διαστάσεις 1150x1850x1250mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 5000 kg Ψυκτικά απαιτούμενα 27500 … Συνεχίζεται

Μηχανή για παγολέπι, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV. Διαστάσεις 1150x1850x1250mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 5000 kg Ψυκτικά απαιτούμενα 27500 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
9,340.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μηχανή για Πάγο σε Λέπι χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα ITV MOD: SCALA GENERATOR 3000

Μηχανή για παγολέπι, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV. Διαστάσεις 750x1050x1300mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 3000 kg Ψυκτικά απαιτούμενα 16500 … Συνεχίζεται

Μηχανή για παγολέπι, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV. Διαστάσεις 750x1050x1300mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 3000 kg Ψυκτικά απαιτούμενα 16500 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
7,614.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μηχανή για Πάγο σε Λέπι χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα ITV MOD: SCALA GENERATOR 2000

Μηχανή για παγολέπι, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV. Διαστάσεις 750x1050x1080mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 2000 kg Ψυκτικά απαιτούμενα 11000 … Συνεχίζεται

Μηχανή για παγολέπι, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV. Διαστάσεις 750x1050x1080mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 2000 kg Ψυκτικά απαιτούμενα 11000 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
7,155.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μηχανή για Πάγο σε Λέπι χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα ITV MOD: SCALA GENERATOR 1500

Μηχανή για παγολέπι, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV. Διαστάσεις 750x1050x1050mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 1500 kg Ψυκτικά απαιτούμενα 8250 … Συνεχίζεται

Μηχανή για παγολέπι, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV. Διαστάσεις 750x1050x1050mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 1500 kg Ψυκτικά απαιτούμενα 8250 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
6,624.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μηχανή για Πάγο σε Λέπι χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα ITV MOD: SCALA GENERATOR 1000

Μηχανή για παγολέπι, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV. Διαστάσεις 750x1050x870mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 1000 kg Ψυκτικά απαιτούμενα 5500 … Συνεχίζεται

Μηχανή για παγολέπι, χωρίς ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV. Διαστάσεις 750x1050x870mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 1000 kg Ψυκτικά απαιτούμενα 5500 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
58,536.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μηχανή για Πάγο σε Λέπι με Ψυκτικό Μηχάνημα (Compact) ITV MOD:SCALA 10tones COMPACT

Μηχάνημα παραγωγής λεπιδωτού πάγου (παγολέπι) Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 10000 kg Freon: R404a. Διαστάσεις: 1150Χ1850Χ1800 Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 10000 kg Freon: R404a.

Μηχάνημα παραγωγής λεπιδωτού πάγου (παγολέπι) Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 10000 kg Freon: R404a. Διαστάσεις: 1150Χ1850Χ1800 Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 10000 kg Freon: R404a.

Ζητήστε Προσφορά
34,862.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μηχανή για Πάγο σε Λέπι με Ψυκτικό Μηχάνημα (Compact) ITV MOD:SCALA 5000 COMPACT

Μηχάνημα παραγωγής λεπιδωτού πάγου (παγολέπι) Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 5000 kg Freon: R404a. Διαστάσεις: 1150Χ1850Χ1250 Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 5000 kg Freon: R404a.

Μηχάνημα παραγωγής λεπιδωτού πάγου (παγολέπι) Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 5000 kg Freon: R404a. Διαστάσεις: 1150Χ1850Χ1250 Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 5000 kg Freon: R404a.

Ζητήστε Προσφορά
20,358.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μηχανή για Πάγο σε Λέπι με Ψυκτικό Μηχάνημα (Compact) ITV MOD:SCALA 3000 COMPACT

Μηχάνημα παραγωγής λεπιδωτού πάγου (παγολέπι) Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 3000 kg Freon: R404a. Διαστάσεις: 750Χ1250Χ1300 Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη:3000 kg Freon: R404a.

Μηχάνημα παραγωγής λεπιδωτού πάγου (παγολέπι) Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 3000 kg Freon: R404a. Διαστάσεις: 750Χ1250Χ1300 Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη:3000 kg Freon: R404a.

Ζητήστε Προσφορά
15,350.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μηχανή για Πάγο σε Λέπι με Ψυκτικό Μηχάνημα (Compact) ITV MOD:SCALA 2000 COMPACT

Μηχάνημα παραγωγής λεπιδωτού πάγου (παγολέπι) Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 2000 kg Freon: R404a. Διαστάσεις: 750Χ1050Χ1080 Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 2000 kg Freon: R404a.

Μηχάνημα παραγωγής λεπιδωτού πάγου (παγολέπι) Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 2000 kg Freon: R404a. Διαστάσεις: 750Χ1050Χ1080 Παραγωγή ανά 24h αερόψυκτη: 2000 kg Freon: R404a.

Ζητήστε Προσφορά
13,392.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μηχανή για Πάγο σε Λέπι με Ψυκτικό Μηχάνημα (Compact) ITV MOD:SCALA 1500 COMPACT

Μηχανή για παγολέπι, με ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV.   Διαστάσεις 1495x1613x1589mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 1500 kg Ιπποδύναμη 3+3 … Συνεχίζεται

Μηχανή για παγολέπι, με ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV.   Διαστάσεις 1495x1613x1589mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 1500 kg Ιπποδύναμη 3+3 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
11,463.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μηχανή για Πάγο σε Λέπι με Ψυκτικό Μηχάνημα (Compact) ITV MOD:SCALA 1000 COMPACT

Μηχανή για παγολέπι, με ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV.   Διαστάσεις 1495x1108x1611mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 1000 kg Ιπποδύναμη 4 … Συνεχίζεται

Μηχανή για παγολέπι, με ψυκτικό μηχάνημα, του εργοστασίου ITV.   Διαστάσεις 1495x1108x1611mm Παραγωγή σε 24h αερόψυκτη 1000 kg Ιπποδύναμη 4 … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά