1,680.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη με γυάλινες πόρτες MOD:THALK 14080

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου. Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννώμενη-οικολογική) CFC & … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,291.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη MOD:THALK 14070SL

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου. Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννώμενη-οικολογική) CFC & … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,445.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρηση με γυάλινες πόρτες MOD:THAL 14080

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου. Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννώμενη-οικολογική) CFC & … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,048.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρηση MOD:THAL 14070SL

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου. Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννώμενη-οικολογική) CFC & … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,160.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη με γυάλινη πόρτα MOD:THALK 7080

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου. Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννώμενη-οικολογική) CFC & … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
962.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη MOD:THALK 7070 SL

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου. Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννώμενη-οικολογική) CFC & … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
950.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρηση με γυάλινη πόρτα MOD:THAL 7080

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου. Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννώμενη-οικολογική) CFC & … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
746.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρηση MOD:THAL 7070SL

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου. Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννώμενη-οικολογική) CFC & … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,512.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη Self Service MOD:SS 7080F

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου. Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννώμενη-οικολογική) CFC & … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,269.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρηση Self Service MOD:SS 7080R

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου. Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννώμενη-οικολογική) CFC & … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,944.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ψυγεία Θάλαμοι Κατάψυξη Self Service MOD:SS 14080F

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου. Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννώμενη-οικολογική) CFC & … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά
1,685.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Ψυγεία Θάλαμοι Συντήρηση Self Service MOD:SS 14080R

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου. Μόνωση πολυουρεθάνης (αυτοσβεννώμενη-οικολογική) CFC & … Συνεχίζεται

Ζητήστε Προσφορά